Woningmarkt Monitor Utrecht Woningmarkt Monitor Utrecht Woningmarkt Monitor Utrecht Woningmarkt Monitor Utrecht Woningmarkt Monitor Utrecht Woningmarkt Monitor Utrecht

direct aan de slagMONITORMENU

Woningmarktmonitor provincie Utrecht

Welkom op de website van de woningmarktmonitor van de provincie Utrecht. De provincie streeft in haar ruimtelijk beleid naar versterking en behoud van vitale dorpen en steden. Daarbij hoort een passend en voldoende woningaanbod in een aantrekkelijke, duurzame en leefbare omgeving. Een goede afstemming tussen vraag en aanbod op de woningmarkt is daarbij essentieel.

Inzicht in de provinciale woningmarkt

De monitor biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in voor de woningmarkt relevante thema's. De informatie wordt op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau gepresenteerd en, waar beschikbaar, op het niveau van kernen. U kunt op eenvoudige wijze horizontaal (door de thema's) en verticaal (door de gebiedsniveaus) navigeren en zo inzoomen op de informatie die voor u relevant is.

Meer informatie

Jannine Wessels, binnenstedelijkeontwikkeling@provincie-utrecht.nl
of tel: 06 183 005 33.


Wilt u meer informatie over achterliggende cijfers, neem dan contact op met Jeroen Wissink, wissink@companen.nl of 026-3512532.

Download factsheet september 2018 Download factsheet april 2019 Download factsheet oktober 2019 Download factsheet juli 2020
credits