Bevolking

De samenstelling en ontwikkeling van de bevolking is van grote invloed op de ontwikkeling van de woningmarkt. Zo bepaalt de verwachte huishoudensgroei de gewenste toevoeging van het aantal woningen, en is de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw (mede) bepalend voor de kwalitatieve woningvraag. In dit thema wordt de samenstelling van de bevolking en huishoudens verder uitgediept.
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkeling in het verleden, maar komen ook de bevolkings- en huishoudensprognoses voor de toekomst aan bod. De samenstelling van de huishoudens wordt weergegeven naar type (eengezins, meergezins) en naar inkomen (laag en hoog inkomen).

Ontwikkeling bevolkingssamenstelling naar leeftijd 2012 - 2016

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling van het aantal personen (absoluut) gedifferentieerd naar leeftijdsklasse. Peildatum 1 januari.
Ontwikkeling bevolkingssamenstelling naar leeftijd 2012 - 2016
CBS 2016

Ontwikkeling huishoudenssamenstelling naar leeftijd 2011 - 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling van het aantal huishoudens (absoluut) gedifferentieerd naar leeftijdsklasse. Peildatum 1 januari.
Ontwikkeling huishoudenssamenstelling naar leeftijd 2011 - 2015
CBS 2016

Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningvoorraad 2011 - 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van de bevolking, het aantal huishoudens en de woningvoorraad. Het gaat hierbij om het saldo tussen 1 januari en 31 december van het betreffende jaar.
Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningvoorraad 2011 - 2015
CBS 2016

Ontwikkeling geboorte- en migratiesaldo 2010 - 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van het geboorte- en migratiesaldo. Het geboortesaldo is het saldo van het aantal geboorten minus sterftes. Het binnenlands migratiesaldo zijn verhuizingen tussen gemeenten binnen Nederland, en het buitenlands saldo van en naar het buitenland. Het binnen- en buitenlands saldo vormen het Migratie saldo totaal.
Ontwikkeling geboorte- en migratiesaldo 2010 - 2014
CBS 2016

Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningvoorraad 2012 - 2016

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van de bevolking, het aantal huishoudens en woningvoorraad in absolute zin. Peildatum 1 januari.
  20122013201420152016
Bevolking totaal1.237.1171.245.2941.253.6721.263.5721.273.613
Huishoudens totaal552.779557.990561.553568.152
Woningvoorraad513.836534.595539.078543.473548.114
CBS 2016

Bevolking, huishoudens en woningvoorraad totaal 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De omvang van de bevolking, het aantal huishoudens en woningvoorraad in absolute zin. Peildatum 1 januari.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Bevolking totaal1.263.572293.344680.185130.914159.129
Huishoudens totaal568.152125.522322.66353.53166.436
Woningvoorraad543.473125.545297.27253.90866.748
CBS 2016

Ontwikkeling aantal huishoudens naar type 2011 - 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De omvang van het aantal huishoudens (absoluut en relatief). Peildatum 1 januari.
  20112012201320142015
Eenpersoonshuishoudens abs.208.949211.577214.209215.150219.633
Meerpersoonshuishoudens abs.339.097341.202343.781346.403348.519
Eenpersoonshuishoudens rel.38%38%38%38%39%
Meerpersoonshuishoudens rel.62%62%62%62%61%
CBS 2016

Aantal huishoudens naar type 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De omvang van het aantal huishoudens (absoluut en relatief). Peildatum 1 januari.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Eenpersoonshuishoudens abs219.63342.245141.32815.43620.624
Meerpersoonshuishoudens abs348.51983.277181.33538.09545.812
Eenpersoonshuishoudens rel39%34%44%29%31%
Meerpersoonshuishoudens rel61%66%56%71%69%
CBS 2016

Geboortesaldo en migratiesaldo 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De omvang van het geboorte- en migratiesaldo. Het geboorte-saldo is het saldo van het aantal geboorten minus sterftes. Het binnenlands migratiesaldo zijn verhuizingen tussen gemeenten binnen Nederland, en het buitenlands saldo van en naar het buitenland. Het binnen- en buitenlands saldo vormen het migratiesaldo totaal.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Geboortesaldo5.7349734.038383340
Binnenlands migratiesaldo2.4659571.808-263-37
Buitenlands migratiesaldo1.673401.03965529
Migratiesaldo totaal4.1389972.847-198492
CBS 2015

Aandeel huishoudens met een laag of een hoog inkomen 2013

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Het aandeel huishoudens met een laag inkomen (tot 25.100 euro besteedbaar inkomen). Het aandeel huishoudens met een hoog inkomen (vanaf 46.500 euro besteedbaar inkomen). Peildatum 1 januari.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Huishoudens met een laag inkomen36%34%38%30%34%
Huishoudens met een hoog inkomen25%25%25%30%25%
CBS 2015

Ontwikkeling gemiddelde aantal personen per huishouden 2011 - 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van het gemiddeld aantal personen per huishouden. Peildatum 1 januari
  20112012201320142015
Aantal personen / huishouden2,22,22,22,22,2
CBS 2016

Aantal personen per huishouden 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Het gemiddelde aantal personen per huishouden. Peildatum 1 januari.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Aantal personen per huishouden2,22,32,12,42,4
CBS 2016

Bevolkingsgroei naar regio 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Toe- of afname van het aantal personen in de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Bevolkingsgroei naar regio 2015
CBS 2016

Huishoudensgroei naar regio 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Toe- of afname van het aantal huishoudens in de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Huishoudensgroei naar regio 2014
CBS 2015

Bevolkingsprognose 2016 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose van Primos 2016. Deze cijfers zijn niet door de provincie vastgesteld en vormen daarom niet de basis voor gemaakte woningbouwafspraken.
Bevolkingsprognose 2016 - 2040
Primos 2016

Huishoudensprognose 2016 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De cijfers zijn gebaseerd op de huishoudensprognose van Primos 2016. Deze cijfers zijn niet door de provincie vastgesteld en vormen daarom niet de basis voor gemaakte woningbouwafspraken
Huishoudensprognose 2016 - 2040
Primos 2016

Bevolkings- en huishoudensprognose 2016 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens in absolute zin. Peildatum 1 januari.
  201620202025203020352040
Bevolkingsprognose1.273.2571.311.0331.355.6581.398.5531.438.9261.474.399
Huishoudensprognose576.870604.290635.220662.010683.360701.850
Primos 2016
DOWNLOAD DEZE PAGINA ALS PDF    |   BRONNENLIJST