Woningvoorraad

In dit thema komt de samenstelling en de ontwikkeling van de woningvoorraad uitgebreid aan bod. De samenstelling van de woningvoorraad wordt in beeld gebracht naar type woningen en naar eigendomsverhouding (huur of koop). Zowel binnen de huur- als de koopvoorraad wordt verder ingezoomd op de samenstelling naar prijsklasse. Tevens wordt de ontwikkeling van het aantal woningen met een energielabel weergegeven.
De ontwikkeling van de woningvoorraad wordt beschreven aan de hand van het aantal woningen naar eigendom in de afgelopen vijf jaar, de toevoeging van nieuwbouwwoningen en het aantal onttrekkingen. De vergelijking tussen de verleende bouwvergunningen en het aantal gereedgekomen woningen geeft een indicatie van het aantal woningen dat nog in de ‘pijplijn’ zit.

Samenstelling woningvoorraad naar type 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De samenstelling van de huidige woningvoorraad uitgesplitst naar woningtype. Peildatum 1 januari.
Samenstelling woningvoorraad naar type 2015
Dataland 2016

Ontwikkeling huur- en koopvoorraad 2011 - 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling van de samenstelling van de woningvoorraad uitgesplitst naar eigendom: koop totaal, huur totaal, huur corporatie, huur overig en onbekend. Onder `huur corporatie` vallen ook woningen van toegelaten instellingen met een huur boven de liberalisatiegrens, omdat alleen is vastgesteld wie de eigenaar van de woning is en niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.
Ontwikkeling huur- en koopvoorraad 2011 - 2015
CBS 2016

Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendomsvorm 2011 - 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling samenstelling van de woningvoorraad uitgesplitst naar eigendomsvorm: koop totaal, huur totaal, sociale huur, huur overig en onbekend. Peildatum 1 januari.
  20112012201320142015
Koop289.450297.785299.100307.787307.882
Huur216.905211.953228.640225.829235.591
Sociale huur151.233151.034154.715146.829
Huur overig65.67260.91973.92579.000
Onbekend3.4964.0986.8455.462
Totaal509.851513.836534.595539.078543.473
CBS 2016

Omvang woningvoorraad naar regio 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Omvang van de woningvoorraad naar regio in absolute aantallen. Peildatum 1 januari.
Omvang woningvoorraad naar regio 2015
CBS 2016

Groei woningvoorraad naar regio 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Toe- of afname van het aantal woningen in de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Groei woningvoorraad naar regio 2014
CBS 2016

Samenstelling woningvoorraad naar type 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Samenstelling van de woningvoorraad uitgesplitst naar rijwoning, 2-1 kapwoning, vrijstaande woning en appartement. Peildatum 1 januari.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Rijwoning48%51%46%54%41%
2-1 kapwoning10%12%7%12%20%
Vrijstaand7%7%5%14%12%
Appartement35%30%42%20%27%
Totaal100%100%100%100%100%
Dataland 2016

Samenstelling woningvoorraad naar eigendomsvorm 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling samenstelling van de woningvoorraad uitgesplitst naar eigendomsvorm: koop totaal, huur totaal, sociale huur, huur overig en onbekend. Peildatum 1 januari.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Koop307.78775.760155.85435.74440.429
Huur225.82948.555134.72617.34725.201
Sociale huur146.82932.84484.10712.09417.784
Huur overig79.00015.71150.6195.2537.417
Onbekend5.4623083.935484735
Totaal539.078124.623294.51553.57566.365
CBS 2015

Voorraad sociale huur naar prijsklasse 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Voorraad sociale huurwoningen uitgesplitst naar prijsklasse: goedkoop, betaalbaar, duur onder toeslaggrens, duur boven toeslaggrens. Peildatum 1 januari.
Voorraad sociale huur naar prijsklasse 2014
CFV 2014

Voorraad koop naar prijsklasse 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Voorraad koopwoningen uitgesplitst in verschillende prijsklassen. Peildatum 1 januari
Voorraad koop naar prijsklasse 2015
Dataland 2015

Voorraad sociale huurwoningen naar prijsklasse

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Voorraad sociale huurwoningen uitgesplitst naar prijsklasse. Goedkoop is tot 361,66 (kwaliteitskortingsgrens). Betaalbaar is 361,66 tot 554,76 (tot aftoppingsgrens hoog), duur tot toeslaggrens is 554,76 tot 652,52 (tot huurtoeslaggrens) en duur vanaf toeslaggrens is vanaf 652,52 en hoger (vanaf huurtoeslaggrens).Peildatum voorraad 1 januari, prijspeil 2011.
  2011201220132014
Huur sociaal: goedkoop31.19022.974
Huur sociaal: betaalbaar97.93893.923
Huur sociaal: duur tot toeslaggrens17.39030.148
Huur sociaal: vanaf toeslaggrens4.3656.348
Totaal150.883153.393
CFV 2015

Voorraad koopwoningen naar prijsklasse 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Voorraad koopwoningen uitgesplitst naar prijsklasse. Peildatum 1 januari.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Koop € <160.00010%7%12%7%7%
Koop € 160-180.0006%3%8%5%4%
Koop € 180-200.00010%6%11%9%10%
Koop € 200-225.00016%17%15%16%18%
Koop € 225-260.00016%20%15%17%15%
Koop € 260-300.00010%11%10%9%10%
Koop € 300-350.0009%8%9%8%10%
Koop € 350-400.0007%7%6%8%7%
Koop € >400.00016%21%14%21%19%
Totaal100%100%100%100%100%
Dataland 2015

Ontwikkeling aantal woningen met een energielabel

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling aantal woningen met een energielabel. Een woning met een A-label is zeer energiezuinig, en een woning met een G-label is energie-onzuinig. Op dit moment hebben nog niet alle woningen een energielabel. Peildatum 1 januari.
  2016
Label AA++
Label A+
Label A62.535
Label B81.935
Label C162.940
Label D58.962
Label E45.183
Label F60.911
Label G40.453
Totaal512.919
Energielabeldatabase 2016

Toevoeging nieuwbouw naar type en eigendom 2009 - 2012

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen gesplitst naar eengezins huur, meergezins huur (huurappartement), eengezins koop en meergezins koop (koopappartement).
Toevoeging nieuwbouw naar type en eigendom 2009 - 2012
CBS 2015

Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen 2011 - 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Totaal aantal verleende omgevingsvergunningen voor nieuwbouwwoningen per jaar, afgezet tegen het aantal gereedgekomen woningen per jaar. Het aantal afgegeven omgevingsvergunningen is een indicatie voor de bouwproductie in de komende jaren.
Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen 2011 - 2015
CBS 2016

Ontwikkeling toevoeging nieuwbouw naar type en eigendom 2009 - 2011

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen uitgesplitst naar eengezins huur, meergezins huur (huurappartement), eengezins koop en meergezins koop (koopappartement). Het betreft het aantal gereedmeldingen. Peildatum 1 januari.
  200920102011
Eengezins huur388440876
Meergezins huur1.007813828
Eengezins koop2.9531.6912.170
Meergezins koop2.090521756
Totaal6.4383.4654.630
CBS 2015

Ontwikkeling onttrekkingen woningvoorraad naar eigendomsvorm 2010 - 2013

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling van het aantal onttrekkingen in de woningvoorraad uitgesplitst naar huur en koop. Ontrekkingen is het aantal woningen dat is onttrokken door brand, afbraak, sloop, verbouw, onbewoonbaarverklaring en andere redenen.
  2010201120122013
Onttrekkingen huur2644312266
Onttrekkingen koop245343819483
Totaal271786941549
CBS, Syswov 2015

Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen 2011 - 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling van het aantal verleende omgevingsvergunningen en het aantal gereedgekomen woningen per jaar.
  20112012201320142015
Bouwvergunning verleend3.9662.1202.4943.6725.451
Gereedgekomen woningen5.9653.5793.4163.929
CBS 2016

Toevoegingen nieuwbouw naar regio 2011

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen per regio, uitgesplitst naar eengezins huur, meergezins huur (huurappartement), eengezins koop en meergezins koop (koopappartement). Het betreft het aantal gereedmeldingen.
Toevoegingen nieuwbouw naar regio 2011
CBS 2012

Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen naar regio 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Aantal verleende omgevingsvergunningen en het aantal gereedgekomen woningen uitgesplitst naar regio.
Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen naar regio 2015
CBS 2016
DOWNLOAD DEZE PAGINA ALS PDF    |   BRONNENLIJST